Dare to Celebrate Concert Presented by FWD

มาเฉลิมฉลองส่งท้ายปลายปีไปด้วยกันในงานนี้ สนุกกันให้สุดไปกับศิลปินที่คุณต้องไม่พลาด ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 นี้ เวลา 17.00 น. พบกับ

Atom
Ink Waruntorn
และ Polycat

ตีตั๋วไปพบกับพวกเขาที่ https://www.ticketmelon.com/lidoconnectfwd/daretocelebrate ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 990 บาท

#FWDThailand #DareToTheMax #พร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิต  #LidoConnect #ลิโด้คอนเน็คท์