กิจกรรมขอเสียงหน่อย?

ลิโด้ คอนเน็คท์ ร่วมกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย – TAB Foundation  ขอเสียงของคุณมาเปลี่ยนเป็นแสงแห่งปัญญาในการอ่านบทความ เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด และเป็นส่วนหนึ่งของ Daisy Thailand Project – ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ที่
📌 LIDO SHOP ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 11.00-19.00 น.

กิจกรรมนี้จะเป็นการอ่านบทความที่ทางลิโด้ คอนเน็คท์เตรียมให้เท่านั้น เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสอ่านกันอย่างทั่วถึง เพียงสละเวลาเล็กน้อย ระหว่างรอชมภาพยนตร์ หรือรอเพื่อนๆ บริเวณสยามสแควร์ ก็ได้ทำสิ่งดีๆ กันได้ง่ายๆ แล้วครับบ 🙂

หมายเหตุ

กรุณานำหูฟังของตนเองมาใช้บันทึกเสียง เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครเอง