จะดีแค่ไหน ถ้าบ้านเรามี PUBLIC SPACE มากขึ้น

ตอนนี้บ้านเรามี Public space มากขึ้นแค่ไหน ในแบบที่แบบเรียบง่าย สร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง

ช่วงนี้ที่หลาย ๆ คนสนใจ ออกมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นในสวน ฟังดนตรีในสวนหรือสยาม เดินเล่นลานคนเดิน ดูงานที่หอศิลป์ สตรีทอาร์ต และพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ

พอได้เสพบรรยากาศ ผู้คน ดนตรี ศิลปะก็ทำให้มีความสุข อารมณ์ดีกันมากขึ้น นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พื้นที่ Public space มีความสำคัญกับพวกเรา ยิ่งมีพื้นที่ดี ๆ แบบนี้มากเท่าไหร่ สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเราก็ยิ่งดีมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อดีอย่างแรกของพื้นที่สาธารณะที่มีประโยชน์กับความเป็นเมืองและพวกเรามาก ๆ คือช่วยลดพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่ไร้ประโยชน์ เสื่อมโทรม หรือถูกทิ้งร้างได้ ถ้ามีการวางแผนพัฒนาออกแบบพื้นที่จนออกมาดี และมีทีมรักษาดูแล

ต่อมาถ้าออกแบบมาในเป็นพื้นที่สีเขียวก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของคนในเมือง ช่วยให้เราได้สูดอากาศ ทำให้เราได้บรรเทาร่างกายจากมลพิษ ใช้ออกกำลังกาย เดินเล่น หลบร้อนผ่อนคลายความเครียดได้

นอกจากนี้โดยทั่วไปพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะมักจะมีแหล่งน้ำ ซึ่งก็ทำให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ชุ่มชื้น เป็นแหล่งอาศัยธรรมชาติให้กับสัตว์ด้วย ช่วยทำให้เราเพลิดเพลินกับการใช้สายตา นั่งมอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติจากสัตว์และพืชต่าง ๆ

ทีนี้มองกลับมากับพื้นที่สีเขียวใหญ่ ๆ ของเรา สวนสาธารณะยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพอากาศและการเดินทาง รวมถึงการกระจายอยู่ของจำนวนสวนสาธารณะที่กระจุกอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ แม้ ในชานเมืองจะมีบ้าง แต่เราก็ยังเห็นข้อจำกัดในเรื่องการดูแล รักษาสภาพ และความปลอดภัย

ส่วน Public space ในรูปแบบของพื้นที่สร้างสรรค์เชิง ศิลปะ ดนตรี และการแสดงก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มพลังให้กับเอกลักษณ์ของเมือง ผู้คน และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้คนในเมืองอย่างพวกเราได้มีพื้นที่ออกมาเพลิดเพลิน ปฏิสัมพันธ์ พูดคุย เจอกัน หาสร้างแรงบรรดาลใจ ได้แพชชั่น ซึ่งมันส่งผลทางอ้อมในแง่ของการเพิ่มความสามารถทางศิลปะ วิชาการ หรือความรอบรู้ทั่วไปด้วย

อีกแง่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ พื้นที่สาธารณะที่มีคนเดินทางมาใช้งานจริงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและรายย่อยได้ดีมาก ยิ่งมีการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมให้ที่หลากหลายได้เท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลกับการขายสินค้า เปิดร้าน บริการต่าง ๆ รองรับคนที่มาและนักท่องเที่ยวได้มากทำให้พื้นที่ชุมชนมีธุรกิจราย่อยเกิดขึ้นใหม่ ได้รายได้เข้ามา

นอกจากนี้พื้นที่สาธารณะ ถ้าออกแบบมาอย่างดีในด้านสถาปัตยกรรมกับการอยู่ร่วมกับความเป็นเมืองก็ช่วยสร้างและมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะมาก ๆ ให้กับเมืองนั้นได้ รวมถึงสร้างความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งช่วยดึงดูดให้มีคนมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวด้วย

รวมถึงช่วยลิงก์ความรู้สึกของเราให้รู้สึกถึงการเป็นคนในพื้นที่ รักเมือง รักชุมชนของตัวเองมากขึ้นเพราะเราได้มีพื้นที่ใช้จัดงาน จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนทางสังคม ทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของเมือง มองว่าเป็นสถานที่ที่ตอบรสนิยมของตัวเอง ซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย การดูแล ซึ่งทำให้พื้นที่สาธาณะในเมืองเฟรนด์ลี่กับคนเดินทางจนช่วยลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมได้

ข้อดีของ Public space ยังมีอีกเยอะมากจริง ๆ ตอนนี้เราเห็นทิศทางที่ดีในกรุงเทพฯ แล้ว อนาคตหวังว่าจะกระจายไปชานเมืองและจังหวัดอื่น ๆ ด้วยเหมือนกัน ถ้าใครมีโมเดลพื้นที่สาธารณะที่น่าสนใจในแบบที่เรียบง่าย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง หรืออยากยกที่ไหนขึ้นมาเรียนรู้กัน แชร์ได้เลย

 

อ้างอิง

Related Posts