PROPAGANDA โฆษณาชวนเชื่ออยู่รอบตัว เราต่างเคยเป็นเหยื่อของมัน

Propaganda โฆษณาชวนเชื่ออยู่รอบตัว เราต่างเคยเป็นเหยื่อของมัน ถูกจำกัดความคิดให้อยู่แค่ในสิ่งที่คนมีอำนาจอยากให้เรารู้และเชื่อตามที่ให้เชื่อเท่านั้น บทเรียนจาก The Sea Beast ที่อาณาจักรเติบโตได้จากคำลวง

การปกครองพื้นที่จะเป็นเรื่องง่าย ถ้าทุกคนเชื่อฟังและเชื่อในสิ่งที่อยากให้เชื่อ นี่ก็เป็นกุศลอุบายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับพลังอำนาจในการปกครองที่เราได้เรียนรู้จากแอนิเมชัน เราจะเห็นว่าระบบ Propaganda ในเรื่องถูกใช้ ดังนี้

ใช้เพื่อให้คนในปกครองเชื่อฟังและเกรงใจอำนาจของตัวเอง

ใช้เพื่อชักจูงคนในปกครองให้สร้างชื่อเสียงและอำนาจให้ตัวเอง

ใช้เพื่อคนในปกครองไปทำลายชื่อเสียงและอำนาจของคนหรือกลุ่มที่ตัวเองต้องการ

ใช้เพื่อสร้างความเกลียดชัง ทำให้รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นภัย อันตราย ต้องสู้และจำกัดทิ้ง

ในประวัติศาสตร์ ถ้าเราดูกระบวนการทำงานของ Propaganda ก็เป็นการป้อนข้อมูล ชุดความคิดให้คนในปกครอง ในเมื่อมันคือโฆษณาชวนเชื่อ ผู้โฆษณา (ผู้ปกครอง) ก็จะทำการเลี้ยงข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย (คนในปกครอง) ด้วยสื่อทุกรูปแบบที่ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ หนังสือ สิ่งพิมพ์ เพลง โฆษณา การประกาศต่าง ๆ หรือแม้แต่การพูดปากต่อปาก เพื่อชักจูงให้คิดและทำให้ทางเดียวกันโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่เติมแต่งหรือลวงขึ้นมาก็ได้

ถ้าเปรียบทำงานของสารใน Propaganda เป็นเหมือนอาหารเสริม ผู้มีอำนาจก็เป็นเหมือนคนเลี้ยงดูเรา เราที่เป็นเหยื่อ ถูกป้อนอาหาร เราก็จะถูกสอนให้ต้องกิน ยอมกินเข้าไปด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่กินไปเป็นอาหารที่ดี ถูกต้อง ต่อให้ในความจริงมันอาจส่งผลทางลบกับเรา แต่เราก็จะเชื่อว่ามันดีและกินมันต่อไป

อย่างงั้นคนฟัง คนทำตาม สังคมมันก็เป็นระเบียบดีไม่ใช่หรอ 🤔 การที่จะมองว่า Propaganda มันก็ช่วยทำให้คนอยู่ในระบบ ระเบียบ กรอบที่คนปกครองตั้งไว้แล้วทำให้สังคมสงบสุขดี ความคิดนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวและอันตราย เพราะในแง่ของการถูกทำให้คิดแบบเดียวกัน มันก็มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในโจมตีหรือทำลายกลุ่มคน ชุมชน หรือบุคคล

โดยผ่านคนอยู่ในระบบคิดของ Propaganda พอมีชุดความคิดว่า การที่ตัวเองเชื่อและทำตามสิ่งผู้ปกครอง ผู้นำ หรือผู้อำนาจ พูดไว้ วางไว้มาตลอดเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุด การอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถ ตัดสิน ลงโทษคนที่อยู่นอกกรอบหรือชุดความคิดของตัวเองได้เพราะมองว่าจะเป็นภัย

รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ที่ผู้ปกครองหรือผู้นำในระบบ Propaganda มองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามต้องกำจัดทิ้งให้หมดไป สิ่งนี้ก็จะถูกใช้ในรูปแบบ Propaganda for Mental Movement (โฆษฌาชวนเชื่อเพื่อการสร้างความเคลื่อนไหว) ซึ่งก็มีพวกเรารับหน้าที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและเป็นเหยื่อไปในตัวด้วยนั่นเอง

ลองคิดตามดู สิ่งที่เราเชื่ออย่างสุดสุดจิตสุดใจ เราเชื่อเพราะเราอยากเชื่อ หรือเราถูกทำให้เชื่อและไม่เคยตั้งคำถามจนเราเป็นเหยื่อพลาดประโยชน์อะไรที่เราควรได้ไปหรือเปล่า

 

อ้างอิง

Related Posts