“กลิ่น” ของมิวเซียม ทำให้เรารักงานศิลปะมากขึ้น

“กลิ่น” ของมิวเซียม ทำให้เรารักงานศิลปะมากขึ้น

เพื่อนเคยสงสัยไหมว่าทำไมกลิ่นของหอศิลป์ แกลเลอรี่ หรือมิวเซียมหลายที่ที่เราประทับใจจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวของตัวเองจนทำให้เราจำบรรยากาศและงานศิลปะที่เราไปชื่นชมในวันนั้นได้อย่างดี

มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์แสดงผลว่าว่ากลิ่นของมิวเซียมส่งผลกับเราโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยบอคโคนี (Bocconi University) ประเทศอิตลาลี ศึกษาผลของกลิ่นรอบข้างที่ส่งผลกับประสบการณ์การรับรู้เชิงศิลปะของเรา

ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจกลิ่นต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นความสามารถในการจดจำศิลปะปรากฎว่ากลิ่นหอม ฉุน กลายเป็นกลิ่นที่ลดการรับรู้ทางศิลปะของเรา เพราะว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นที่แรงจะรบกวนผ่านประสาทสัมผัส (ทางการได้กลิ่น) จนไปขัดขวางความทรงจำทางศิลปะและการรับรู้อารมณ์ของเราเองขณะกำลังเสพศิลปะ

กลายเป็นว่ากลิ่นที่กลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะของสถาที่ที่ทำให้เรารู้สึกโปร่ง รู้สึกสะอาด ไม่รู้สึกอับชื้นหรือฉุน มีผลดีกับการรับรู้ทางศิลปะของเรามากกว่า โดยทำให้เรามีประสิทธิภาพในเรื่องความจำภาพ การเร้าอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นออกมาจากงานขณะเสพศิลปะ

ไม่น่าเชื่อว่ามิวเซียมหลายที่ในต่างประเทศรู้ความลับนี้ดีอยู่แล้ว ถึงขั้นออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้มีกลิ่นภายในอาคารที่ดึงดูดผู้ชมงานอย่างพวกเราได้ แล้วก็ใช้เทคนิคเพิ่มการประตุ้นประสาทสัมผัสของเรา

นอกจากกลิ่นแล้วก็ยังมีดนตรีและแสงด้วย ทุกวันนี้แกลเลอรี่ มิวเซียมเลยมีการออกแบบไม่ใช่แค่ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแต่ก็คำนึงถึงอรรสรถของคนที่เข้าชม เพื่อให้ทั้งหมดกระตุ้นอารมณ์ต่าง ๆ ที่ฝังอยู่กับเราในช่วงที่กำลังมีประสบการณ์สุนทรียะกับงานศิลปะนั่นเอง

กลิ่นมีพลังมากจริงในฐานะเป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นความทรงจำ ไม่แปลกที่เราจะรักมิวเซียมหรือแกลเลอรี่โปรดที่เราชอบไป

 

อ้างอิง

Related Posts