ช่วงนี้กลับมาอินกับการเมือง ใกล้เลือกตั้งแล้วด้วย เลยนึกถึง Common Sense เล่มนี้

ช่วงนี้กลับมาอินกับการเมือง ใกล้เลือกตั้งแล้วด้วย เลยนึกถึงเล่ม Common Sense เล่มนี้เป็นพิเศษสำหรับทุกคนที่เชื่อว่าการพัฒนาทั้งหมดมันเริ่มจากโครงสร้างสังคมและการปกครอง

เนื้อหาข้างในไม่ใช่แค่พาเราตั้งคำถาม เรียกว่าเป็นการกระตุกคิดเลยกับผลประโยชน์ สิทธิ เสรีภาพที่เราควรต้องได้รับในฐานะที่เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ เนื้อหาเคี้ยวยากกลาง ๆ แต่สนุกนะเราจะได้เกร็ดประวัติศาสตร์การเมืองเยอะมากด้วย ชอบสุดก็ประโยคเด็ด ๆ เจ็บ ๆ ในนี้เยอะจัด (หัวเราะ) อ่านแล้วแสบอยู่ รอบนี้อ่านซ้ำก็ได้อะไรใหม่ด้วย

สำหรับคนที่สนใจเรื่องการเมืองอยู่แล้วหลายคนมีเล่มนี้อยู่ในชั้นแน่นอน สำหรับเพื่อนอีกหลายคนที่อยากเริ่มลองอ่าน มีความสนใจกับการเมือง การปกครอง อำนาจ

แนะนำต้องมีเก็บเข้ากองของตัวเองจริง ๆ นะ

Common Sense สามัญสำนึก
Thomas Paine เขียน
ภัควดี วีระภาสพวษ์ แปล
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บทนำ
ปราบดา หยุ่น บทตาม
สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป

Related Posts