TRUMAN SYNDROME ความรู้สึกสูญหาย เมื่อเราเคยคิดว่าโลกจ้องมองเราอยู่ตลอด

TRUMAN SYNDROME ความรู้สึกสูญหาย เมื่อเราเคยคิดว่าโลกจ้องมองเราอยู่ตลอด

เพื่อนหลายคนอาจจะเคยได้ยินนิยามของ Truman Syndrome ว่าเป็นกลุ่มอาการจิตเวชของคนที่รู้สึกสูญหายกับตัวเอง วิตกกังวลว่าตัวเองอยู่หน้าม่านของการถูกจ้องมองและถูกวางแผนชีวิตจากใครสักคนอยู่แบบทรูแมนโชว์

ในความคิดของทรูแมนซินโดรมจะเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวเอกที่ถูกจ้องมอง แคร์คนอื่นน้อยลง บุคลิกภาพนี้มีทั้งความพิเศษและสิ่งที่น่ากังวล คนที่มีอาการหลายคนมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดีมาก รู้จักการเข้าสังคม และการวางตัวต่อสาธารณะชน แต่อีกหลายคนก็มีบุคลิกภาพที่แยกตัวเนื่องจากมีความกลัวต่อการจะถูกจ้องมอง จับตาดู ซึ่งแย่ที่สุดคือ มีความคิดไม่ยอมรับตัวเอง รู้สึกสูญหาย และอยากหายไปจากโลกใบนี้

และด้วยความคิดที่กลัวตัวเองตกเป็นเป้าของการมองและการตัดสินในความคิดของคนอื่น สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด อย่างที่พูดไปก่อนหน้าว่าทรูแมนซินโดรมเมื่อเกิดความรู้สึกสูญหายกับตัวเอง อาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความเสี่ยงในการเป็นซึมเศร้าสูงตามด้วย พร้อมกับความรู้สึกสุดท้ายที่รู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของจริง

ปัจจุบันทรูแมนซินโดรมแทรกซึมเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะคนที่มีความกังวลกับภาพลักษณ์ของตัวเองต่อคนอื่นแต่ก็ยังคงต้องการสนใจจากคนอื่นด้วยเช่นกัน

ยิ่งคนบุคลิกภาพนี้อยู่ในแสงที่คนสนใจมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้ ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภูมิต้านทานทางสังคม การเลี้ยงดู สุขภาพจิตพื้นฐาน ซึ่งในรายงานก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาวะหลงตัวเองด้วย

ตอนนี้ทรูแมนซินโดรมถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาการจิตเวชที่ต้องได้รับการปรึกษาและรักษาจากจิตแพทย์ ร่วมกับการกินยา ซึ่งนี่เป็นข้อมูลบางส่วนของทรูแมนซินโดรม หากเพื่อมีใครที่กังวลว่ามีความเสี่ยงหรือมีหลายจุดที่ดูคล้ายกับภาวะนี้ อยากแนะนำให้เข้าไปพูดคุยอย่างจริงจังกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์นะ

Related Posts