ลิโด้แนะนำ 5 เพลง จากแก๊งหนุ่มสุดซ่า ‘YEW’

ที่ต้องมาฟังใน LIDO LIVEHOUSE

ลิโด้แนะนำ 5 เพลง จากแก๊งหนุ่มสุดซ่า ‘YEW’ 💥 ที่ต้องมาฟังใน LIDO LIVEHOUSE
 

กังฟูบอย
‘ฟาหส่กด้ีรฟไำ้ดเรไอ่กฟแรอเฟำีกรอ้้อรัคอร้่้กแีคอ้
ฟิห้ก่อเคฟไัด่าหฟกด้ีฟรหด้ีรหฟกดืำไ้่าอกหฟ
้หกดาฟหืตืไพรอจค/ื่รนอตค/ไ้่รดกอ้ึคตภีตภเ’

Let You Go
‘จากคนที่เคยคิดถึงทุกวันกลับทำร้ายกันจนฉันไม่อาจฝืน
สุดท้าย ต้องพอ และคงต้องขอให้เธอไป’

ปล่อยดาว
‘เพราะดอกไม้ที่โรยไม่ย้อนกลับ
จะยังไงก็ไม่ใช่ดังเดิม
สุดท้ายฉัน ก็ทิ้งวัน
ที่เคยมี และฉันทำได้เพียง’

จะมอบความรัก
‘แต่คืนก่อนที่เราสองคนได้กอดกัน
กลับเป็นคืนสุดท้ายที่เราต้องร่ำลา อย่างไม่มีทางได้หวนคืน’

ลมที่ลา
‘ไม่ใช่เพราะเวลาที่ผ่าน ไม่อาจหวนคืนวันที่จาก
ไม่ใช่เพราะต้องการให้กลับ แต่เธออยู่ไหน’

มาทำให้ดนตรีและไลฟ์เฮาส์ในไทยยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

Related Posts