รู้หมือไร่ ?! 19 พฤศจิกายน ของทุกปี คือวัน “วันส้วมโลก” 🚽🌍

19 พฤศจิกายน ของทุกปี คือวัน “วันส้วมโลก” หรือว่า “World Toilet Day” เกิดขึ้นมาเพราะต้องการให้รณรงค์ให้ผู้คนรักษาความสะอาดเพื่อที่จะมีสุขอนามัยที่ดี อย่าลืมดูแลและรักษาความสะอาด ให้น้องส้วมกันด้วยน้า

ปล. ลิโด้ก็มีห้องน้ำสะอาด ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เลยนะ ถ่ายหนักถ่ายเบาตามสะดวกเลยจ้า 💧🫶

Related Posts