ป้ายกำกับ: บัญญัติ

‘ชะตาธิปไตย’ แง่งามของมิตรภาพบนความต่างในถนนสายการเมือง

‘ชะตาธิปไตย’ แง่งามของมิตรภาพบนความต่างในถนนสายการเมือง

” จากเพื่อนร่วมรุ่น กลายเป็นขั้วตรงข้ามในสภา &#82 […]