ป้ายกำกับ: ฮาวทูทิ้ง

“ฮาวทูทิ้ง” บทสรุปของการทิ้งของไม่เหมือนกับการทิ้งคน และการทิ้งคนก็ไม่ต่างอะไรจากการทิ้งของเช่นเดียวกัน

“ฮาวทูทิ้ง” บทสรุปของการทิ้งของไม่เหมือนกับการทิ้งคน และการทิ้งคนก็ไม่ต่างอะไรจากการทิ้งของเช่นเดียวกัน

“การทิ้งคนไม่เหมือนกับการทิ้งของ” ประโยคจากภาพยนตร์เรื่ […]