ป้ายกำกับ: Refugee

Midnight Traveler + Lost and Found ภาพยนตร์ หลักฐานที่แสดงให้โลกรู้ว่าเรายังอยู่และโลกยังมีความหวัง

Midnight Traveler + Lost and Found ภาพยนตร์ หลักฐานที่แสดงให้โลกรู้ว่าเรายังอยู่และโลกยังมีความหวัง

“ยิ่งชีวิตยากกับเรามากเท่าไหร่ ภาพที่ได้จะยิ่งทรงพลังมา […]